Kurs Śpiewu Gregoriańskiego

XV Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2022

Przyjaciele śpiewu gregoriańskiego!

Serdecznie zapraszamy do Poznania na XV Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego. Zajęcia poprowadzą absolwenci zagranicznych uczelni:
o. Karol Cetwiński OSB – poziom I – sanktgalleńskie neumy proste, kompozycje sylabiczne,
o. Radosław Tomczak OFM Conv. – poziom II – sanktgalleńskie neumy rozwinięte, kompozycje neumatyczne,
ks. Mariusz Białkowski – poziom III – sanktgalleńskie neumy prowadzące, notacja metzeńska, kompozycje melizmatyczne,
o. Dominik Jurczak OP – poziom IV – wykład monograficzny: „Rok liturgiczny i liturgia godzin”,
Raimundo Pereira Martinez – gregoriańska technika wokalna,
s. Susi Ferfoglia – próby śpiewu, przygotowanie koncertu.
W „gregoriańskim tygodniu” realizujemy wypracowany program: wykłady teoretyczne oraz duża ilość śpiewu (liturgie, próby oraz koncerty).

ZASADY UCZESTNICTWA
Zakwaterowanie – budynek Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań (do dyspozycji dwuosobowe pokoje z łazienkami),
Wyżywienie – refektarz seminarium,
Wykłady – budynek ASD,
Liturgie i inne spotkania – kaplica pw. św. Jana Kantego, sale ASD, kościoły miasta Poznania
Koszty – w zależności od wybranej opcji uczestnictwa ustalono kolory identyfikatorów:

  • biały – zakwaterowanie, pełne wyżywienie, wykłady – koszt 700 zł
  • zielony – obiady, kolacje, wykłady – 450 zł
  • niebieski – tylko wykłady – 250 zł.

Organizatorzy nie przewidują oddzielnej opłaty za udział w wybranych wykładach

ROZPOCZĘCIE KURSU – 4 lipca godz. 15:00 – wykład inauguracyjny (zakwaterowanie od godz. 12:00)

REJESTRACJA
Wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie: www.aiscgre.pl (zakładka Rejestracja). Zgłoszenia są przyjmowane do 29 czerwca 2022 r.
Wpłaty prosimy kierować na konto: 95 1050 1520 1000 0023 2163 9409 na adres Stowarzyszenia z dopiskiem „kurs 2022″

XIV Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2021

XIII Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2020

XII Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2019

XI Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2018

X Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2017

IX Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2016

VIII Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2015

VII Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2014

VI Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2013

Szósty raz mury Wydziału Teologicznego UAM gościły wykładowców i kursantów. Prócz stałych uczestników i w tym roku pojawiły się osoby goszczące na kursie po raz pierwszy. Niektórzy pierwszy raz zetknęli się z mszą odprawianą w języku łacińskim, inni łaknęli teorii chorału, jeszcze inni nastawiali się na naukę śpiewu; większość jednak zgodziła się, że naprzemienny cykl planu dnia (wykłady i śpiew) jest optymalny. Spora grupa uczestników opowiedziała się też za wprowadzeniem dodatkowych zajęć, głównie z liturgiki. Uznaną wartością kursu są wieczorne koncerty – w tym roku swój program zaprezentowała poznańska schola żeńska Canticum Cordium.

V Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2012

Jak co roku uznaniem obdarzeni zostali wykładowcy, doceniono ich wiedzę, umiejętności, kontaktowość i zdolności pedagogiczne (mimo bariery językowej w przypadku wykładowców z zagranicy). Uczestnicy zwracali uwagę na praktykę wykonawczą chorału, konieczność pracy w grupach, także na potrzebę położenia większego akcentu na sam śpiew. Napięty program wywołał głód dłuższych przerw – cóż, służba nie drużba… Miła atmosfera, nierzadko kilkuletnie znajomości, wspólnota zainteresowań – prócz podręcznika chorału na kanwie poznańskich zjazdów można by złożyć niejeden zeszyty humoru… Być może i taki kiedyś powstanie

IV Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2011

Z powodu mniejszej niż wcześniej przewidziano liczby wykładowców konieczne z pedagogicznego względu było ograniczenie grup zaawansowania uczestników. Mimo to uczestnicy porodzili sobie w zadaniach. Mniejsza liczba osób wpłynęła także w pewien sposób korzystnie na ćwiczenia oddechowe połączone z warsztatami emisji głosu prowadzone przez p. Raimunda Pereirę – każdy miał możliwość usłyszenia siebie i skonfrontowania własnych możliwości w tym zakresie. Dużą wagę kursanci przywiązywali do liturgii – jej właściwego przeżywania i oprawy. Zdaniem uczestników kurs był okazją wykorzystania teorii w praktyce.

III Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2010

Wprowadzenie podziałów na grupy zaawansowania sprzyjało bardziej subtelnym dyskusjom, także wysuwaniu kształcących krytycznych uwag. Wiele osób zwracało uwagę na potrzebę odprawienia mszy w rycie przedsoborowym, pojawiły się także argumenty na rzecz takiego czy innego sposobu fonetycznej realizacji łaciny oraz głosy o potrzebie zwrócenia uwagi na duchowy wymiar chorału gregoriańskiego. Prócz koncertu złożonego z uczestników, tegoroczną atrakcją artystyczną kursu był występ wykładowcy śpiewu – p. Raimunda Martineza Pereiry, który wraz z małżonką Dafrosą Cho wystąpił w duecie wokalno-organowym. Wielu uczestników potwierdziło gotowość dalszego uczestnictwa w poznańskim letnim kursie chorałowym.

II Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2009

Dla grupy osób był to czas miłego ponownego spotkania. Właśnie dobra atmosfera panująca na kursie była szczególnie chwalona przez kursantów, a więcej czasu wolnego sprzyjało wzajemnej integracji. Niewątpliwym wyzwaniem było przygotowanie się do koncertu – dwie schole: męska i żeńska zaprezentowały materiał wyuczony podczas prób. Kto okazał się lepszy? – analizować można by długo…

Niezwykle wartościowym akcentem były wykłady światowej sławy gregorianistów: N. Albarosy i J. B. Göschla, goszczących w Poznaniu z okazji włączenia Ośrodka Śpiewu Gregoriańskiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego – sekcji polskiej.

I Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, Poznań 2008

W kursie wzięło udział 71 uczestników – osób świeckich i duchownych. Mimo ustalonego wcześniej programu, dla organizatorów był to czas sondowania preferencji kursantów i ustalania stałych elementów kursu na przyszłe lata. Jednakowy plan dla wszystkich w opinii uczestników bez wykształcenia muzycznego okazał się niejednokrotnie zbyt wysoki, co w przyszłych latach spowoduje wprowadzeniem kilku poziomów uczestnictwa. Bogaty program koncertowy (każdego dnia inny zespół) dawał wytchnienie i był artystyczno-duchowym kąskiem po całodziennej aktywnej osobistej pracy właściwej kursom. Uczestnicy szczególnie chętnie chwalili właśnie ten dwutorowy: artystyczny (estetyczny) i religijny (duchowy) program kursu; bardzo wysoko ocenili też zaoferowane przez organizatorów warunki socjalne tygodniowego spotkania.