Pod naszym patronem

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego – sekcja polska obejmuje patronatem honorowym wydarzenia artystyczne, naukowe, publikacje oraz działalność prowadzoną na terenie i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

Uchwała Zarządu UZ 1/2013

Regulamin

Wydarzenia objęte patronatem

22.11.2021 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Muzyka liturgiczna wczoraj, dziś i jutro – wierność tradycji, potrzeba odnowy”.
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” ul. Totus Tuus 32, Kraków | Fides – aula 

Serdecznie zapraszamy na XVI DNI MUZYKI KOŚCIELNEJ W ARCHIDIECECZJI KRAKOWSKIEJ, które odbywać się będą miedzy 19 a 27 listopada 2021. W programie liczne koncerty organowe, chóralne, organowo-wokalne i kameralne.
W ramach DNI odbędzie się również Międzynarodowa konferencja naukowa (22 listopada) oraz Panel młodego naukowca (23 listopada) na temat: Muzyka liturgiczna wczoraj, dziś i jutro – wierność tradycji, potrzeba odnowy.
Zachodzące dziś dynamicznie zmiany kulturowe skłaniają nas do refleksji nad znaczeniem i wartością muzyki kościelnej. U podstaw tej ostatniej leży zawsze doświadczenie liturgii, które nadaje odpowiedni kształt i postać muzyce rozbrzmiewającej w świątyniach. Chcemy wspólnie pochylić się nad pytaniami, które rodzą się w naszych umysłach:
• Jakie ma dla nas znaczenie i jaką wartość muzyka kościelna dziś?
• Jaka jest aktualnie i jaka powinna być jej rola w Kościele oraz społeczeństwie w przyszłości? Jak uczyć się od przeszłości, by znaleźć odpowiedź na przyszłość?
• Co to znaczy czerpać z tradycji, by mieć wizję nowych form?
Przyszłość muzyki kościelnej zależy od muzyków w kościele – żyjących pełnią własnej wiary, ale i poszukujących twórczych rozwiązań. Przyszłość muzyki kościelnej zależy od ludzi, widzących więcej niż tylko hasła ery ponowoczesności. Przyszłość muzyki kościelnej zależy wreszcie od nas samych, poszukujących z pasją form jej wyrazu tak, by służyła pogłębianiu wiary i wzmacnianiu zmysłu uniwersalności Kościoła.

Szczegółowe informacje: https://upjp2.edu.pl/aktualnosci/xvi-dni-muzyki-koscielnej-1927-xi-2021-1842.html

8-9.10.2020 Konferencja naukowa „Sakramentarz tyniecki – perspektywa liturgiczno-muzyczna” z cyklu „Ad fontes Tynecenses”

Szczegółowe informacja: http://kultura.benedyktyni.com/konferencja-sakramentarz-tyniecki-perspektywa-liturgiczno-muzyczna/

2020-2022 – III Edycja Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej

Miłośnikom i zainteresowanym monodią liturgiczną Kościoła rzymsko-katolickiewgo rekomendujemy Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej, które objęliśmy patronatem.

Szczegółowe informacje:
http://ckp.upjp2.edu.pl/aktualnosci/podyplomowe-studia-z-monodii-liturgicznej-31.html

Składanie dokumentów do 15 września 2020 r.

20.11.2018 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Słowo – melodia – neuma jako podstawa śpiewu gregoriańskiego w 50 rocznicę wydania przełomowego dzieła o. E. Cardina OSB (1905-1988) Semiologia gregoriańska, Opactwo Tynieckie.

18.05, 15.06 i 21.09.2014 – II Festiwal Psalmów, kościół Ewangelicko-Reformowanym, al. Solidarności 74, Warszawa.

17.05.2014 – Sesja naukowa „Piękno Liturgii w aspekcie pastoralnym”, Wyższe Seminarium Duchowne Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce, Aula św. Franciszka, ul. Związkowa 20, Katowice-Panewniki. Program

21-23.03.2014 – Studium śpiewu gregoriańskiego – Niepokalanów 2013/2014 – pierwsza edycja, sesja II, Klasztor OO. Franciszkanów w Niepokalanowie; Michał Sławecki – dyrektor studium

10.01.2014 – Nieszpory pod przewodnictwem J.E. ks. bp Damiana Bryla, po nich spotkanie noworoczno-opłatkowe dla członków Stowarzyszenia, WT UAM, godz. 18.30