Zarząd

ks. dr Mariusz Białkowski w latach 2001–2005 studiował śpiew gregoriański na Papieskim Instytucie Muzyki Sakralnej w Rzymie pod kierownictwem Alberta Turco oraz Nino Albarosy, doktoryzował się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 2008 roku. Swoim zaangażowaniem propaguje idee zapoczątkowane przez mistrza semiologii ojca Eugene’a Cardine’a OSB. W dorobku ma publikacje naukowe, popularnonaukowe, audycje radiowe, liczne sympozja oraz kursy śpiewu gregoriańskiego w kraju i za granicą. Od 2008 roku jest pomysłodawcą i organizatorem corocznych Ogólnopolskich Kursów Śpiewu Gregoriańskiego. Jest wykładowcą śpiewu gregoriańskiego w Akademii Muzycznej w Poznaniu i muzyki kościelnej na Wydziale Teologicznym UAM. Rozpoczął wydawanie rocznika naukowego „Studia Gregoriańskie” którego jest redaktorem naukowym. Założyciel, dyrektor artystyczny i dyrygent scholi gregoriańskiej Canticum cordium; członek Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano – sekcji włoskiej, Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Zasiada w Zarządzie Głównym Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego (AISCGre). Twórca i prezes polskiej sekcji AISCGre.

Miłosz Firlej w latach 1992–94 studiował muzykologię na UAM oraz od 1997 do 2000 r. – historię kultury chrześcijańskiej na UKSW w Warszawie; absolwent ASMK w Poznaniu. Od 1999 r. działając w poznańskim duszpasterstwie oo. Dominikanów, śpiewał w akademickim chórze Dominicantes, i był w latach 2000–10 jego prezesem. Od 20 lat etatowy organista kościoła pw. św. Marcina w Poznaniu. Równolegle (od 1995 r.) prowadzi chór prawosławnej konkatedry poznańskiej; w roku 2007 został odznaczony przez Synod Polskiej Cerkwi Prawosławnej ogólnopolskim Orderem św. Marii Magdaleny za pracę propagowania prawosławia i poznańskiej parafii prawosławnej w Wielkopolsce. Współpracuje z Poznańską Grupą Ekumeniczną, zajmując się koordynacją strony muzycznej; dorywczo współdziała z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym; zasiada w radzie programowej Fundacji „Barak Kultury”, odpowiadając m.in. za Dni Kultury Prawosławnej; od 2011 roku współtworzy kalendarz liturgiczny Archidiecezji Poznańskiej; od 27.01.2011 r. skarbnik stowarzyszenia AISCGre-pl.

mgr inż. Paweł Kasprzyk naukę muzyki, którą rozpoczął w wieku 10 lat, kontynuował pod okiem mgra Adama Szyszki. W 2010 roku podjął zajęcia w Archidiecezjalnym Studium Muzyki Kościelnej w Poznaniu w klasie organów mgra Krzysztofa Wilkusa, a później mgra Piotra Smykowskiego. W roku 2013 ukończył je uzyskując ocenę celującą. Brał udział w licznych kursach mistrzowskich dotyczących improwizacji i interpretacji muzyki organowej (m.in. O. Latry, T. A. Nowak, T. Lennartz, F. Danksagmüller, M. Pilch). Jego głównym obszarem zainteresowań muzycznych są: muzyka liturgiczna ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z akompaniamentem liturgicznym, oraz wykorzystanie śpiewu gregoriańskiego we współczesnej liturgii rzymskiej. W roku 2013 ukończył studia na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej uzyskując tytuł inżyniera informatyki, natomiast magistra - w 2015. Decyzją Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia dnia 4.07.2013 r. został powołany na członka zarządu, w którym pełni funkcję sekretarza.

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".