Zarząd

ks. Mariusz Białkowski w latach 2001–2005 studiował śpiew gregoriański na Papieskim Instytucie Muzyki Sakralnej w Rzymie pod kierownictwem Alberta Turco oraz Nino Albarosy, doktoryzował się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 2008 rok, natomiast w 2018 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Swoim zaangażowaniem propaguje idee zapoczątkowane przez mistrza semiologii ojca Eugene’a Cardine’a OSB. W dorobku ma publikacje naukowe, popularnonaukowe, audycje radiowe, liczne sympozja oraz kursy śpiewu gregoriańskiego w kraju i za granicą. Od 2008 roku jest pomysłodawcą i organizatorem corocznych Ogólnopolskich Kursów Śpiewu Gregoriańskiego. Jest wykładowcą śpiewu gregoriańskiego w Akademiach Muzycznych w Poznaniu oraz we Wrocławiu i muzyki kościelnej na Wydziale Teologicznym UAM. Rozpoczął wydawanie rocznika naukowego „Studia Gregoriańskie” którego jest redaktorem naukowym. Założyciel, dyrektor artystyczny i dyrygent scholi gregoriańskiej Canticum Cordium; członek Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano – sekcji włoskiej, Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych pełniąc obowiązki wiceprezesa od 2017 r. Zasiada w Zarządzie Głównym Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego (AISCGre). Twórca i prezes polskiej sekcji AISCGre.

Miłosz Firlej w latach 1992–94 studiował muzykologię na UAM oraz od 1997 do 2000 r. – historię kultury chrześcijańskiej na UKSW w Warszawie; absolwent ASMK w Poznaniu. Od 1999 r. działając w poznańskim duszpasterstwie oo. Dominikanów, śpiewał w akademickim chórze Dominicantes, i był w latach 2000–10 jego prezesem. Od r. 1992 przez ponad ćwierć wieku lat etatowy organista kościoła pw. św. Marcina w Poznaniu. Równolegle (w latach 1995-2017) prowadził chór prawosławnej konkatedry poznańskiej; w roku 2007 został odznaczony przez Synod Polskiej Cerkwi Prawosławnej ogólnopolskim Orderem św. Marii Magdaleny za pracę propagowania prawosławia i poznańskiej parafii prawosławnej w Wielkopolsce. Współpracuje z Poznańską Grupą Ekumeniczną, zajmując się koordynacją strony muzycznej; dorywczo współdziała z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym; zasiada w radzie programowej Fundacji „Barak Kultury”, odpowiadając m.in. za Dni Kultury Prawosławnej; w 2011 roku współtworzył kalendarz liturgiczny Archidiecezji Poznańskiej; od r. 2016 jest także (jedynym świeckim) członkiem komisji liturgicznej przy Kurii Metropolitalnej w Poznaniu; od 27.01.2011 r. w zarządzie stowarzyszenia AISCGre-pl pełni funkcję skarbnika. Obecnie jest pracownikiem Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Ewa Łukasik – absolwentka Politechniki Poznańskiej, doktoryzowała się w dyscyplinie elektroniki i telekomunikacji, wykłada na Wydziale Informatyki tejże uczelni. W pracy badawczej i dydaktycznej zajmuje się metodami komputerowej analizy i rozpoznawania dźwięku, w tym systemami automatycznego rozpoznawania mowy, szybko rozwijającą się dziedziną komputerowego wyszukiwania informacji muzycznej (ang. Music Information Retrieval), a także szeroko rozumianymi systemami multimedialnymi. Publikuje i recenzuje artykuły w czasopismach oraz materiałach konferencji naukowych – krajowych i zagranicznych. Jest członkiem towarzystw naukowych: IEEE Computer Society, IEEE Signal Processing Society oraz Audio Engineering Society, a także Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Pracę badawczą łączy tematycznie z zainteresowaniami muzycznymi. Od 2010 roku jest członkiem Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego, uczestnikiem dorocznych kursów śpiewu gregoriańskiego oraz innych wydarzeń organizowanych przez Sekcję. Dnia 4 lipca 2018 roku członkowie Stowarzyszenia zgromadzeni na Walnym Zebraniu wybrali ją do Zarządu Sekcji, który z kolei powierzył jej funkcję sekretarza.

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".