Historia

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego – sekcja polska – historia działalności

Początki polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego sięgają marca 2007 r., kiedy to z inicjatywy ks. Mariusza Białkowskiego na zebraniu założycielskim (31.03.2007) w auli Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu powołano Ośrodek Śpiewu Gregoriańskiego im. ks. Zdzisława Bernata – Stowarzyszenie. Na zebraniu zatwierdzono statut oraz wybrano pierwszy zarząd Stowarzyszenia, które następnie wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądowego. W dwa lata po ukonstytuowaniu, w marcu 2009 r. Ośrodek Śpiewu Gregoriańskiego im. ks. Zdzisława Bernata – Stowarzyszenie został włączony jako sekcja polska do Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego i od momentu wpisania do KRS taką nazwą posługuje się formalnie. (Po prawej stronie zdjęcie z uroczystej mszy św. celebrowanej przez J.E. ks. abp. Stanisława Gądeckiego Metropolitę Poznańskiego dnia 4 lipca 2009 r., podczas której prezes AISCGre prof. Johannes Goschl wręczył prezesowi polskiej sekcji AISCGre ks. Mariuszowi Białkowskiemu dekret nominujący).

Stowarzyszenie swą działalnością w aktywny sposób (tak praktycznie – wykonawczo, jak i teoretycznie – badawczo) propaguje chorał gregoriański – muzykę właściwą fundamentom zachodniego kręgu kulturowego. Niemal od początku istnienia w jego łonie działa zespół chorałowy, który spotyka się w poznańskiej katedrze na cotygodniowych próbach i mszy św. odprawianej w języku łacińskim.

W 2008 r. zainicjowane zostały dwa ważne przedsięwzięcia cykliczne: doroczny Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego oraz rocznik naukowy „Studia Gregoriańskie” pod red. Mariusza Białkowskiego, będący miejscem prezentacji wyników badań i wymiany poglądów międzynarodowych specjalistów z zakresu chorału (w dotychczas wydanych tomach pojawiły się teksty dotyczące zarówno kwestii historycznych, jak i metodologicznych). Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego, odbywający się dorocznie wczesnym latem w murach poznańskiego Wydziału Teologicznego UAM oraz w okolicznych obiektach sakralnych, to tygodniowy zjazd, podczas którego uczestnicy o różnym poziomie wykształcenia muzycznego mają okazję wysłuchać wykładów prowadzonych przez profesjonalnych wykładowców oraz uczestniczyć w próbach śpiewu, liturgiach i imprezach towarzyszących. Podział na grupy zaawansowania z jednej strony oraz wspólny śpiew podczas prób czy liturgii i możliwość udziału w spotkaniach artystycznych z drugiej, pozwalają na zachowanie właściwych proporcji między profesjonalizmem a integracją grupy uczestników, przez co tygodniowy kurs staje się nie tylko formą nabywania czy doskonalenia umiejętności w zakresie teorii i wykonawstwa chorału gregoriańskiego, ale też formacją angażującą umysł, duchowość i psychikę. O randze kursów niech zaświadczy fakt, iż gościli na nich z wykładami tacy specjaliści jak prof. Nino Albarosa czy prof. Johannes Berchmans Göschl, a w ramach imprez towarzyszących koncertowali profesjonalni wykonawcy muzyki chorałowej z kraju i zagranicy.

Ponieważ Stowarzyszenie wyznacza sobie jako statutowy cel podejmowanie działań na rzecz kultu religijnego, nauki, edukacji, kultury i sztuki, przeto zakłada także aktywność wykraczającą poza ramy śpiewu gregoriańskiego. W swej historii notuje także przedsięwzięcia związane z promowaniem szeroko pojętej muzyki kościelnej: wokalnej i instrumentalnej i z życiem liturgicznym Kościoła katolickiego. W roku 2007 i 2010 w okresie jesiennym Stowarzyszenie było organizatorem cykli Śródeckich Koncertów Muzyki Dawnej, w latach 2009 i 2010 współorganizowało zaś kolejne Koncerty Świętomarcińskie. W 2010 r. w ramach działalności Stowarzyszenia zorganizowano w poznańskiej katedrze Koncert in memoriam Zdzisław Bernat, w 2011 r. koncert Wielkopostne zamyślenia (kościół św. Małgorzaty). Stowarzyszenie patronowało także występom zagranicznych zespołów przez siebie zapraszanych (koncert litewskiego chóru „Cantores Montes Pacis” w katedrze) oraz angażowało się w akcje wyjazdowe (IV Ogólnopolskie Sympozjum i Warsztaty dla Organistów, Akademia Muzyczna we Wrocławiu).

 

W roku 2011 niezwykle ważnym wydarzeniem, w którego zorganizowanie intensywnie włączyło się Stowarzyszenie był IX Międzynarodowy Kongres Śpiewu Gregoriańskiego. W dniach 30.05–4.06.2011 r. Poznań stał się światowym centrum chorału gregoriańskiego – przybyło wówczas do stolicy Wielkopolski ok. 300 gości – wykładowców, słuchaczy, członków zespołów śpiewaczych. Podczas trwania kongresu miało miejsce zebranie sekcji narodowych, odbyło się także walne zebranie AISCGre, w czasie którego powołano nowe ponadsekcyjne władze Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego oraz debatowano nad przyszłością organizacji.

 

 Okazją do integracji członków polskiej sekcji Stowarzyszenia, prócz koncertów, prób, kursu, jest doroczne spotkanie noworoczno-opłatkowe. Obecnie sekcja polska AISCGre liczy 54 osoby. Prezesem Stowarzyszenia od początku jego istnienia jest ks. dr Mariusz Białkowski, aktualnie zarząd tworzą jeszcze: Paweł Kasprzyk, sekretarz i Miłosz Firlej, skarbnik. 

Alicja Sobańska

Korzystając z tej strony, wyrażasz automatycznie zgodę na zapis lub wykorzystanie plików cookies. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia Ci zarządzanie ustawieniami tych plików. Jeśli nie chcesz, by ta informacja wyświetliła się ponownie, kliknij "zgadzam się".