Kongres 2023 Poznań

Zaproszenie

II Narodowy Kongres Śpiewu Gregoriańskiego

Notacja adiastematyczna syntezą związku słowa i melodii
Poznań 10 – 11 maja 2023

Program

ŚRODA 10.05.2023 

 

CZWARTEK 11.05.2023