AISCGre – sekcja polska

STOWARZYSZENIE

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego (AISCGre) – sekcja polska serdecznie zaprasza wszystkich chętnych!

Jesteś osobą interesującą się muzyką właściwą fundamentom zachodniego kręgu kulturowego? Podoba Ci się specyficzny typ melodii śpiewu gregoriańskiego, ascetyczny, a z drugiej strony estetycznie wysmakowany? Jesteś wrażliwy(-a) na nieobecny już niemal w przestrzeni publicznej język łaciński? Nieobojętny jest Ci sposób, w jaki śpiewa się na mszy świętej? A może po prostu chciał(a)byś poczuć ducha dawnych wieków?

Pomyśl, członkostwo w międzynarodowym stowarzyszeniu osób o podobnej wrażliwości może być pierwszym krokiem na drodze zgłębiania tajników śpiewu chorałowego lub po prostu oswajania się z jego właściwością.

Jesteś muzykiem, zwłaszcza kościelnym i dostrzegasz rangę chorału gregoriańskiego – Stowarzyszenie to zatem miejsce dla Ciebie!

Nie masz wykształcenia muzycznego, nie czytasz nut, cenisz jednak świat muzyki, zwłaszcza doceniasz wartość najstarszego śpiewu Kościoła – znajdziesz w AISCGre swoje miejsce!

Zapraszamy!

Roczna składka członkowska wynosi 50 zł.

Association’s fee 12 Euro

ZARZĄD

ks. Mariusz Białkowski

w latach 2001–2005 studiował śpiew gregoriański na Papieskim Instytucie Muzyki Sakralnej w Rzymie pod kierownictwem Alberta Turco oraz Nino Albarosy, doktoryzował się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 2008 rok, natomiast w 2018 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Swoim zaangażowaniem propaguje idee zapoczątkowane przez mistrza semiologii ojca Eugene’a Cardine’a OSB. W dorobku ma publikacje naukowe, popularnonaukowe, audycje radiowe, liczne sympozja oraz kursy śpiewu gregoriańskiego w kraju i za granicą. Od 2008 roku jest pomysłodawcą i organizatorem corocznych Ogólnopolskich Kursów Śpiewu Gregoriańskiego. Jest wykładowcą śpiewu gregoriańskiego w Akademiach Muzycznych w Poznaniu oraz we Wrocławiu i muzyki kościelnej na Wydziale Teologicznym UAM. Rozpoczął wydawanie rocznika naukowego „Studia Gregoriańskie” którego jest redaktorem naukowym. Założyciel, dyrektor artystyczny i dyrygent scholi gregoriańskiej Canticum Cordium; członek Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano – sekcji włoskiejStowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych pełniąc obowiązki wiceprezesa od 2017 r. Zasiada w Zarządzie Głównym Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego (AISCGre). Twórca i prezes polskiej sekcji AISCGre.

Miłosz Firlej

w latach 1992–94 studiował muzykologię na UAM oraz od 1997 do 2000 r. – historię kultury chrześcijańskiej na UKSW w Warszawie; absolwent ASMK w Poznaniu. Od 1999 r. działając w poznańskim duszpasterstwie oo. Dominikanów, śpiewał w akademickim chórze Dominicantes, i był w latach 2000–10 jego prezesem. Od r. 1992 przez ponad ćwierć wieku lat etatowy organista kościoła pw. św. Marcina w Poznaniu. Równolegle (w latach 1995-2017) prowadził chór prawosławnej konkatedry poznańskiej; w roku 2007 został odznaczony przez Synod Polskiej Cerkwi Prawosławnej ogólnopolskim Orderem św. Marii Magdaleny za pracę propagowania prawosławia i poznańskiej parafii prawosławnej w Wielkopolsce. Współpracuje z Poznańską Grupą Ekumeniczną, zajmując się koordynacją strony muzycznej; dorywczo współdziała z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym; zasiada w radzie programowej Fundacji „Barak Kultury”, odpowiadając m.in. za Dni Kultury Prawosławnej; w 2011 roku współtworzył kalendarz liturgiczny Archidiecezji Poznańskiej; od r. 2016 jest także (jedynym świeckim) członkiem komisji liturgicznej przy Kurii Metropolitalnej w Poznaniu; od 27.01.2011 r. w zarządzie stowarzyszenia AISCGre-pl pełni funkcję skarbnika. Obecnie jest pracownikiem Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Ewa Łukasik

absolwentka Politechniki Poznańskiej, doktoryzowała się w dyscyplinie elektroniki i telekomunikacji, wykłada na Wydziale Informatyki tejże uczelni. W pracy badawczej i dydaktycznej zajmuje się metodami komputerowej analizy i rozpoznawania dźwięku, w tym systemami automatycznego rozpoznawania mowy, szybko rozwijającą się dziedziną komputerowego wyszukiwania informacji muzycznej (ang. Music Information Retrieval), a także szeroko rozumianymi systemami multimedialnymi. Publikuje i recenzuje artykuły w czasopismach oraz materiałach konferencji naukowych – krajowych i zagranicznych. Jest członkiem towarzystw naukowych: IEEE Computer SocietyIEEE Signal Processing Society oraz Audio Engineering Society, a także Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Pracę badawczą łączy tematycznie z zainteresowaniami muzycznymi. Od 2010 roku jest członkiem Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego, uczestnikiem dorocznych kursów śpiewu gregoriańskiego oraz innych wydarzeń organizowanych przez Sekcję. Dnia 4 lipca 2018 roku członkowie Stowarzyszenia zgromadzeni na Walnym Zebraniu wybrali ją do Zarządu Sekcji, który z kolei powierzył jej funkcję sekretarza.